BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

Uncategorized

ผลิต จัดจําหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary

HPS PIGGING SYSTEM         Pigging System เป็นระบบที่ช่วยในการนำส่งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ตกค้างอยู่ในระบบการผลิตให้ไปยังปลายทางได้มากกว่า 90% ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการสูญเสียที่ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในโรงงานและผู้ผลิตรายใหญ่ในหลากหลายประเภทของอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี Pigging System กันอย่างกว้างขวาง เพราะประโยชน์ทางด้านการเก็บกู้ผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างตามแนวท่อ การลดปริมาณและจำนวนครั้งของการทำความสะอาด ความประหยัดพลังงานและทรัพยากร และที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มผลกำไรในระยะยาว HPS: PIGGING SYSTEM ผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ…

RENOX STAINLESS STEEL CO.LTD .

ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary

Sintered Wired Mesh คืออะไร ?      Sintered Wired Mesh  หรือผ้ากรองความละเอียดสูงเป็นแผ่นกรองที่มีลักษณะเด่นคือ แข็งแรงทนทาน ทนต่อความร้อนเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไส้กรองหรือผ้ากรองสำหรับงานอุตสาหกรรม มีความทนทานสูงเนื่องจากเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส สามารถทนความร้อนและความดันสูงโดยที่ไม่หลอมละลายหรือเสียรูปร่าง สามารถกำหนดรูปร่าง ขนาด ความถี่ ความหนา ได้ตามความต้องการของลูกค้า   สินค้าและบริการของ บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส…

Uncategorized

 Plate Heat Exchanger คืออะไร ?

         Plate Heat Exchanger เป็นอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็นของของเหลวและของเหลวที่มีเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ รวดเร็ว และเมื่อรวมกับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ก็สามารถประหยัดพลังงานและประหยัดเนื้อที่การใช้งานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมี เวชภัณฑ์และยา นม รวมไปถึงระบบน้ำเสียในโรงงาน PLATE HEAT EXCHANGER ออกแบบ ผลิต…

Uncategorized

HPS PIGGING SYSTEM คืออะไร?

HPS PIGGING SYSTEM        Pigging System เป็นระบบที่ช่วยในการนำส่งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ตกค้างอยู่ในระบบการผลิตให้ไปยังปลายทางได้มากกว่า 90% ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการสูญเสียที่ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในโรงงานและผู้ผลิตรายใหญ่ในหลากหลายประเภทของอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี Pigging System กันอย่างกว้างขวาง เพราะประโยชน์ทางด้านการเก็บกู้ผลิตภัณฑ์ที่ตกค้างตามแนวท่อ การลดปริมาณและจำนวนครั้งของการทำความสะอาด ความประหยัดพลังงานและทรัพยากร และที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มผลกำไรในระยะยาว HPS: PIGGING SYSTEM ผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ…

RENOX STAINLESS STEEL CO.LTD.

SINTERED WIRED MESH คืออะไร

       Sintered Wired Mesh หรือ การกรองความละเอียดสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไส้กรองหรือผ้ากรองสำหรับงานอุตสาหกรรม มีความทนทานสูงเนื่องจากเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส สามารถทนความร้อนและความดันสูงโดยที่ไม่หลอมละลายหรือเสียรูปร่าง สามารถกำหนดรูปร่าง ขนาด ความถี่ ความหนา ได้ตามความต้องการของลูกค้า  สินค้าและบริการของ บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด       • ENGINEERING…