BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

USEWELL DEVELOPMENT CO. LTD.

จำหน่ายน้ำมันซักแห้ง เคมีอุตสาหกรรม รับผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท โดย ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

ข้อดีของน้ำมันซักแห้ง             น้ำมันซักแห้ง ทำละลายได้ดีเยี่ยมทำให้งานสีมีประสิทธิภาพ และใช้ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดชิ้นงานในอุตสาหกรรมทำให้ชิ้นงานเงาสวยเร่งสีให้แห้ง ควรหลีกเลี่ยงในการจัดเก็บในพื้นที่ ที่มีประกายไฟ สารที่เข้ากันไม่ได้ อาทิเช่น กรดไนตริกเข้มข้น กรดซัลฟูริก คลอโรฟอร์ม ยางสังเคราะห์ พลาสติก และควรเก็บในพื้นที่ที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก น้ำมันซักแห้ง เหมาะสำหรับ…

USEWELL DEVELOPMENT CO. LTD.

จำหน่ายเบนซินขาว เคมีอุตสาหกรรม รับผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท โดย ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.

ข้อดีของเบนซินขาว         เบนซินขาวเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง นิยมใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์หรือชิ้นงานที่เลอะน้ำมัน จาระบีหากใช้ เบนซินขาวจะช่วยให้ล้างออกง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเบนซินขาวจะไม่ทำลายเนือชิ้นงานนั้นๆ เบนซินขาวใช้งานได้หลากหลาย - ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับช่างทอง, ช่างเงิน - ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตะเกียงเดินป่า - ล้างชิ้นส่วนงานเล็กๆ เช่น นาฬิกา - ล้างคราบน้ำมัน จาระบี -…

USEWELL DEVELOPMENT CO. LTD.

จำหน่ายสารเคมี เคมีอุตสาหกรรม รับผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท โดย บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด 

อะซิโตน (Acetone) คืออะไร ?           อะซิโตน (Acetone) เป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายไม่มีสีและสามารถติดไฟได้ง่ายนิยมใช้สำหรับเป็นตัวทำละลายหรือใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับเตรียมสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเคมีทุกประเภท ประโยชน์ของการใช้อะซิโตน 1. ในภาคอุตสาหกรรมนิยมใช้เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 2. ห้องปฏิบัติการนิยมใช้อะซิโตนสำหรับเป็นตัวทำละลายในการเตรียมสารเคมี 3. ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่ ใช้สำหรับการชะล้าง และเป็นสารไล่น้ำ การเก็บรักษา…