BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

USEWELL DEVELOPMENT CO.LTD.

ลอกสติ๊กเกอร์แบบไร้รอยคราบกาว ง่ายๆด้วยน้ำยาลอกสติ๊กเกอร์

ข้อควรระวัง การใช้น้ำยาลอกสติ๊กเกอร์           เชื่อว่าหลายท่านต้องเผชิญกับปัญหาคราบกาวที่มาจากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ ไม่ว่าจะติดที่ไหนก็ไม่สามารถกำจัด ลอกสติ๊กเกอร์ ได้หมด ทำให้เกิดคราบกาว บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงมาบอกคุณสมบัติในการทำความสะอาดคราบกาว สติ๊กเกอร์ โลโก้ ป้ายราคาสินค้า หรือสารเหนียว โดยไม่ทำความเสียหายใด ๆ กับพื้นผิว…