BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

รับเหมาเทคอนกรีต
T&N CONCRETE 2010 LTD.PART.

พื้นคอนกรีต ถนนคอนกรีตดีอย่างไร | ที แอนด์ เอ็น คอนกรีต 2010 หจก.

ประโยชน์อันหลากหลายของพื้นคอนกรีต  เคยสังเกตหรือไม่ว่าทำไมลาดอเนกประสงค์ ลานจอดรถ พื้นถนนถึงมักทำเป็นถนนคอนกรีตหรือพื้นแบบคอนกรีต แล้วพื้นคอนกรีตแบบนี้มีคุณประโยชน์อย่างไร ที่ทำให้ในหลายโครงการหมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล และอีกหลายสถานที่นิยมเทพื้นคอนกรีตกัน  เทพื้นคอนกรีต คอนกรีตคืออะไร  คอนกรีต เป็นวัสดุที่เป็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง โดยใช้น้ำ ปูนซีเมนต์ และทรายในการผสมเข้าด้วยกัน เมื่อทำการผสมเสร็จพร้อมปล่อยไว้ให้แห้งคอนกรีตจะแข็งตัว และเริ่มเกาะจับกับวัสดุอื่นๆ หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวจะมีความแข็งแรง จึงทำให้คอนกรีตเป็นที่นิยมในการก่อสร้าง สร้างถนน สร้างสะพาน เทพื้นโครงการ…

รับเหมาเทคอนกรีต
T&N CONCRETE 2010 LTD.PART.

ข้อดีของการเทพื้นคอนกรีต

เทพื้นคอนกรีตดีอย่างไร คุณสมบัติที่ดีของพื้นคอนกรีต 1. พื้นคอนกรีตมีความทนทาน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 2. พื้นคอนกรีตมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ไม่ค่อยมีปัญหาโครงสร้าง พื้นที่ไหนที่ต้องรองรับน้ำหนักที่มากๆ อย่างเช่น พื้นที่ที่รถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นประจำ เราแนะนำว่าควรใช้พื้นคอนกรีต เพื่อให้ไม่เป็นปัญหาโครงสร้างในอนาคต 3. พื้นคอนกรีตสามารถทำเสร็จในระยะเวลาไม่นาน เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการงานเร่ง งานด่วน เพราะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างน้อย พื้นคอนกรีตจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 4. พื้นคอนกรีตสามารถเลือกค่าความแข็งแรงได้ จึงเป็นข้อดีสำหรับสถานที่นั้นๆ เพราะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน…

รับเหมาเทคอนกรีต
T&N CONCRETE 2010 LTD.PART.

5 เทคนิคการเทพื้นคอนกรีตให้เรียบเนียน

เทคนิคในการเทพื้นคอนกรีตให้เรียบเนียน        การเทพื้นคอนกรีตนั้น จะต้องคำนึงถึงคอนกรีตว่าได้มาตรฐาน และมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะจะทำให้พื้นคอนกรีตมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่แตกร้าว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมในอนาคต ซึ่งปัจจุบันการเทพื้นคอนกรีตมีเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้งานเทพื้นคอนกรีตได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรามีเทคนิคที่ช่วยให้การเทพื้นคอนกรีตเรียบเนียน ดังนี้ 1. คำนวณพื้นที่และปรับระดับหน้าดินให้เสมอกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งในบ้านหรือบริเวณรอบบ้าน หากปรับระดับพื้นดินไม่เสมอกันแล้ว จะทำให้พื้นคอนกรีตที่เทเกิดการยกตัว มีรอยแตกร้าวได้ 2.…

รับเหมาเทคอนกรีต
T&N CONCRETE 2010 LTD.PART.

ควรเตรียมการอย่างไรก่อนการเทคอนกรีต

วิธีการเตรียมการก่อนเทคอนกรีต       - กำจัดเศษวัชพืช เศษหิน ก่อนการเทพื้นคอนกรีต เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศภายในคอนกรีตหลังการเท - ทาน้ำมันหรือน้ำที่ไม้แบบ - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของแบบเหล็กเสริมคอนกรีตก่อนทำการเท - การเทคอนกรีตไม่ควรเทสูงเกินกว่าระยะ 2 เมตร เพราะจะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว - สำหรับการเทคอนกรีตเป็นชั้นๆ เมื่อเทชั้นแรกไปแล้ว ทิ้งไว้ 20 ชม.…