BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

TANG PIRIYA ENGINEERING GROUP CO. LTD.

วิธีติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม |ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.

ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม         พัดลมอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากเรื่องคุณภาพเกี่ยวกับพัดลมอุตสาหกรรมที่ควรคำนึงแล้ว ยังมีการติดตั้งให้ถูกวิธี ที่เราต้องนึกถึงอีกด้วย เพราะ พัดลมอุตสาหกรรม ไม่เหมือนกับพัดลมที่เราใช้ทั่วไปเพราะตัวพัดลมมีน้ำหนักมาก และแข็งแรงในการติดตั้งจึงยากว่าการติดตั้งปกติ  วิธีติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม 1. ควรเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมในการติดตั้งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้ได้งานพัดลมอุตสาหกรรมได้ประโยชน์สูงสุด 2. ควรหาที่ติดตั้งเพื่อระบายความร้อนออกให้ดีที่สุด ควรไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออยู่ในที่อับหรือมุมร้อนจนเกินไป 3. หากติดติดตั้งบนผนังควรทำเหล็กฉากที่แข็งแรงทำมุมที่ต้องการจะติดตั้งให้ดีแล้วจัดการล็อกพัดลมอุตสาหกรรมเข้ากับบริเวณต้องการ 4. อย่าลืมคำนวนพื้นที่…

TANG PIRIYA ENGINEERING GROUP CO. LTD.

บริษัท ตั้งพิริยะ วิศวกรรมกรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม 

วิธีติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม        พัดลมอุตสาหกรรม เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากเรื่องคุณภาพเกี่ยวกับพัดลมอุตสาหกรรมที่ควรคำนึงแล้ว ยังมีการติดตั้งให้ถูกวิธี ที่เราต้องนึกถึงอีกด้วย เพราะ พัดลมอุตสาหกรรม ไม่เหมือนกับพัดลมที่เราใช้ทั่วไปเพราะตัวพัดลมมีน้ำหนักมาก และแข็งแรงในการติดตั้งจึงยากว่าการติดตั้งปกติ  วิธีติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม 1. ควรเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมในการติดตั้งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้ได้งานพัดลมอุตสาหกรรมได้ประโยชน์สูงสุด 2. ควรหาที่ติดตั้งเพื่อระบายความร้อนออกให้ดีที่สุด ควรไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออยู่ในที่อับหรือมุมร้อนจนเกินไป 3. หากติดติดตั้งบนผนังควรทำเหล็กฉากที่แข็งแรงทำมุมที่ต้องการจะติดตั้งให้ดีแล้วจัดการล็อกพัดลมอุตสาหกรรมเข้ากับบริเวณต้องการ 4. อย่าลืมคำนวนพื้นที่…

TANG PIRIYA ENGINEERING GROUP CO. LTD.

บริษัท ตั้งพิริยะ วิศวกรรมกรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรมรับสั่งทำพัดลมที่ใช้เฉพาะงาน

ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม        การดูแลพัดลมอุตสาหกรรมนั้น เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเพื่อยืดอายุในการใช้งานของพัดลมและประสิทธิภาพในการใช้งานอีกด้วย พัดลมอุตสาหกรรมเนื่องจากเรามีการใช้งานบ่อยยิ่งหน้าร้อนยิ่งต้องดูแลเพราะการทำงานอาจจะหนักขึ้น เนื่องจากมีการเปิดใช้งานมากว่าปกติ วิธีดูแลรักษาพัดลมอุตสาหกรรม 1. ควรติดตั้งพัดลมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. เมื่อเลิกใช้งานแล้ว ควรถอดปลั๊กออกจะทำให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น 3. หมั่นตรวจเช็กและสังเกตการทำงานของเครื่องว่ามีอะไรผิดไปจากปกติหรือไม่ 4. ไม่ควรมีจุดชำรุดจะทำให้เครื่องทำงานหนัก เกิดความร้อนสูง อาจจะให้ไฟช็อตได้ 5. หมั่นทำความสะอาดบริเวณใบพัดและตะแกรงหน้า เพื่อไม่ให้ฝุ่นติดอยู่ …