BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานดีอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อดีของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ               ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือ Air Conditioning System คือระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับสภาวะนั้นๆ  เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมี เพื่อระบายอากาศและบำบัดอากาศภายในโรงงานไม่ให้มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ระบบระบายอากาศไม่เพียงแค่ใช้กับที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงงาน อาคาร โกดังสินค้า คลังสินค้า ซึ่งคุณสมบัติอื่นๆ ของระบบปรับอากาศมีดังนี้   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  …

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

วิธีการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อควรพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร         ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากขนย้ายบ้าน หรืออาคารสำนักงาน เพราะต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หากไม่รอบคอบหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรอาจทำงานผิดปกติและอาจเกิดความเสียหายได้ การออกแบบ วางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่อื่น ควรทำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพ และให้เครื่องจักรยังคงใช้งานได้คงเดิม งานขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรมีดังนี้ การจัดเตรียมพื้นที่ พื้นที่ในการวางเครื่องจักรควรมีความสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ      การวางเครื่องจักร…

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ปัจจัยพื้นฐานในการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน                 โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ ดังนั้นแล้วการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพละกำลังสูง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางระบบไฟฟ้า และให้ไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอในการใช้งาน จึงควรใส่ใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัย แล้วปัจจัยใดบ้างที่เราต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เราขอสรุปออกมาสั้นๆได้ดังนี้    ระบบไฟฟ้าโรงงาน     ความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า…

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

งานระบบสุขาภิบาลสำคัญอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบสุขาภิบาลคืออะไร          ระบบสุขาภิบาล เป็นการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการเดินท่อในการจัดการระบบระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการฝังปลอกร้อยท่อ ในพื้น-คาน การทำช่องเปิดในผนัง หรือการเดินท่อผ่านช่องท่อ เพื่อให้ระบบการไหลของน้ำในอาคาร-โรงงานเป็นไปได้อย่างสะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัย หรือโครงสร้างของโรงงาน ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม    ติดตั้งระบบสุขาภิบาล                  …