BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

งานชุบกัลวาไนซ์
S.B.L. INDUSTRIAL CO.LTD.

เพราะเหตุใดเหล็กถึงต้องชุบกัลวาไนซ์ | เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล บจก.

งานชุบกัลวาไนซ์คืออะไร และเหมาะกับงานประเภทใดบ้าง  งานชุบกัลวาไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ทำเพื่อเคลือบเหล็กหรือโลหะนั้นๆ เพื่อป้องกันผิวของเหล็กหรือโลหะไม่ให้เกิดสนิทขึ้น เมื่อนำเหล็กไปใช้งาน หากไม่นำเหล็กมาชุบกัลวาไนซ์ เมื่อเหล็กถูกนำไปใช้งานผ่านน้ำ หรือความชื้นอย่างต่อเนื่องเหล็กจะเกิดสนิมและทำให้อายุการใช้งานเหล็กลดลงนั่นเอง  ข้อดีของการชุบกัลวาไนซ์  - สามารถป้องกันสนิมได้ - ช่วยให้อายุการใช้งานของเหล็กมีอายุที่ยาวนานขึ้น - เป็นการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะอีกวิธีหนึ่ง - ทำให้เหล็กมีความทนทานแข็แรงมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำหรับงานที่ต้องป้องกันสนิม  […] อ่านเพิ่มเติม…

โรงชุบสังกะสี
S.B.L. INDUSTRIAL CO.LTD.

การชุบสังกะสีคืออะไร และมีความจำหรือไม่ | เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล บจก.

การชุบสังกะสีคืออะไร และมีความจำหรือไม่  วัสดุประเภทเหล็ก โลหะ เมื่อเจอกับความชื้นนานเข้าแน่นอนว่าจะทำให้เกิดการขึ้นสนิม และวิธีการป้องกันไม่ให้เหล็กขึ้นสนิทนั่นก็คือ 'การชุบสังกะสี' การชุบสังกะสีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันการเกิดสนิมได้และยังเป็นที่นิยมอย่างมากในโรงงานประกอบชิ้นส่วนโลหะ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมเองด้วย    ประโยชน์ของการชุบสังกะสี  ทราบหรือไม่ว่าสังกะสีสามารถป้องกันการกัดกร่อนให้กับเหล็กได้ โดยทำหน้าที่เป็นชั้นกั้นระหว่างผิวเหล็ก เพื่อป้องกันความชื้น และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดสนิมได้ ด้านอายุการใช้งานของเหล็กชุบสังกะสีขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของชั้นเคลือบสังกะสี โดยประมาณแล้วเหล็กที่ทำการชุบเคลือบสังกะสีจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความหนาของการชุบสังกะสีนั่นเอง […] อ่านเพิ่มเติม   …

S.B.L. INDUSTRIAL CO.LTD.

ผู้นำในอุตสาหกรรมโลหะ ด้วยชิ้นงานคุณภาพแนะนำโดย บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด

www.sbl-metalworking.com  โดยบริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีคุณภาพสูง                   บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด บริการ รับตัดเลเซอร์…