BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

โรงงานผลิตถุงมือยาง
PROFESS SUPPLY PART.LTD.

ข้อควรรู้ก่อนใช้ถุงมือทางการแพทย์ | โปรเฟส ซัพพลาย หจก.

8 ข้อแนะนำสวมใส่ถุงมือทางการแพทย์อย่างไรให้ปลอดภัย  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนการสวมใส่ถุงมือ 2. เลือกใส่ถุงมือที่พอดีกับขนาดมือ เนื่องจากการสวมถุงมือขนาดใหญ่เกินไปทำให้ไม่กระชับในการทำงาน หรือถุงมือที่ขนาดเล็กเกินไปก็รัดฝ่าอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดระหว่างการทำกิจกรรมหรือการทำงานได้ 3. องค์การอาหารและยาได้กำหนดให้ผู้ผลิตถุงมือระบุวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สวมใส่ เนื่องจากบางคนอาจแพ้น้ำยางจากถุงมือ ดังนั้นแล้วการเลือกซื้อถุงมือควรตรวจสอบรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ผลิตเพื่อทำให้แน่ใจว่าการสวมใส่ถุงมือจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมถุงมือเอง 4. สำหรับผู้ที่แพ้น้ำยางธรรมชาติจากถุงมือ ขอแนะนำให้เลือกถุงมือยางสังเคราะห์แทน เช่น ถุงมือยางไนไตร เป็นต้น 5. ถุงมือทางการแพทย์ไว้สำหรับป้องกันสารคัดหลั่ง เชื้อโรค…

โรงงานผลิตถุงมือยาง
PROFESS SUPPLY PART.LTD.

การใช้งานที่หลากหลายของถุงมือสังเคราะห์ | โปรเฟส ซัพพลาย หจก.

อะไรที่ทำให้ถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือยางไนไตรเป็นที่นิยม  ถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือไนไตร ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ช่วยในการป้องกันการสัมผัสสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค น้ำได้โดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเหล่านี้ถูกสัมผัสกับผิวหนังและเกิดโรคที่ตามมาได้ในอนาคต ถุงมือยางสังเคราะห์กระชับมือ ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับงานด้านอาหาร ทันตกรรม เพื่อใช้ในการสัมผัสและหยิบจับสิ่งของได้สะดวก มีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีได้หลายชนิด ถุงมือยางสังเคราะห์จึงเหมาะแก่ผู้ที่ต้องสัมผัสกับกับสารเคมี อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์อีกด้วย  ถุงมือยางสังเคราะห์   ข้อดีถุงมือยางสังเคราะห์…

โรงงานผลิตถุงมือยาง
PROFESS SUPPLY PART.LTD.

แนวโน้มของถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางสังเคราะห์ในประเทศไทย | โปรเฟส ซัพพลาย หจก.

ความต้องการถุงมือยางที่เพิ่มมากขึ้นในยุควิกฤติโควิด-19  ในปีสองปีที่ผ่านมานี้แทบจะกล่าวได้ว่าทั่วประเทศเกิดวิกฤติกันอย่างรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เนื่องด้วยโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมนุษย์อย่างรอบด้าน แต่หากมองในมุมของธุรกิจก็ยังมีธุรกิจบางธุรกิจที่เติบโตในยุคภาวะวิกฤติเช่นนี้อย่าง การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง สาเหตุมาจากความต้องการในตลาดสูงทั้งการแพทย์ งานบริการทุกภาพส่วน ทำให้ถุงมือยางเติบโตในยุคภาวะวิกฤติครั้งนี้  ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือยางสังเคราะห์ ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด  ● ถุงมือยางธรรมชาติ มีทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง เพื่อใช้สำหรับการแพทย์ที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันการสัมผัส และใช้ในการกันเชื้อโรค สิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม การสวมทุกมือ การใส่หน้ากากอนามัยทำให้สามารถป้องกันไวรัสอย่างโควิด-19…