BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

MAHATHON ELECTRIC LTD.PART.

บริษัทมหาธน อีเลคทริค จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ รับจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

ระบบไฟฟ้าแรงสูง คืออะไร?             ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิน 1,000 โวลท์  สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกลซึ่งมีการสูญเสียไฟฟ้าที่น้อยกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการส่งกระแสไฟฟ้าจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องส่งไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง             ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

MAHATHON ELECTRIC LTD.PART.

ตู้สวิทช์บอร์ด หรือตู้ MDB ทำหน้าที่อะไร

มาทำความรู้จักกับตู้สวิทช์บอร์ด         ตู้สวิทช์บอร์ด หรือที่เรียกันว่า ตู้ MDB ซึ่งย่อมาจาก Main Distribution Board หรือเข้าใจกันง่ายๆ ว่า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก เป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ที่นิยมถูกนำมาใช้ในอาคาร หรือโรงงานขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งตู้สวิทช์บอร์ดมีหลักการทำงานโดยการรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง และจ่ายไฟฟ้าไปยังตู้ไฟฟ้าขนาดย่อยภายในโรงงานหรืออาคารตามที่ได้วางระบบไว้ หน้าที่หลักๆ ของตู้สวิทช์บอร์ด 1.…