BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

M.T. PLASTIC PRODUCT LTD. PART.

รับผลิตถังขยะพลาสติก คุณภาพดี มีความทนทาน โดย เอ็ม.ที.พลาสติกโปรดักส์ หจก.

รับผลิตถังขยะพลาสติก ถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็น คุณภาพดี มีความทนทาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์        ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกส่วนของการผลิตเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมคืนความสะอาดใสให้กับแม่น้ำลำคลองภายใต้เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ NEW STAR จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ประเทศแคนนาดา, ประเทศออสเตรีย,…

M.T. PLASTIC PRODUCT LTD. PART.

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปหลากหลายประเภท ยี่ห้อ New Star ผลิตจากวัสดุเกรด A มาตรฐาน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที. พลาสติกส์โปรดักส์

www.mtplastic.com เว็บไซต์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้เครื่องหมายการค้า NEW STAR ที่ได้รับ มอก. 816-2538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกส่วนของการผลิตเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม และคืนความสะอาดใสให้กับแม่น้ำลำคลอง ภายใต้เครื่องหมายการค้า…