BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

5 ข้อง่ายๆ ในการติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม

       พัดลมอุตสาหกรรมมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานการติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญโดยการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งให้เหมาะสมที่สุด  ด้วยน้ำหนักที่มากกว่าพัดลมทั่วไปและมีความแข็งแรงจึงทำให้การติดตั้งยากนั้นยากขึ้นโดยวิธีทั่วไปของการติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมสามารถทำได้ดังนี้

1. ควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการการติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมมากที่สุด
2. ไม่ควรติดตั้งในมุมอับหรือร้อนจนเกินไป
3. ไม่ควรติดตั้งสถานที่ ที่ติดไฟง่าย
4. ในการติดพัดลมกับผนังควรมีฐานเหล็ก หรือตีกรอบเล็กเพื่อป้องกันการร้าวของตัวปูนเพื่อเสริมความแข็งแรง
5. ควรคำนวณถึงพื้นที่ และขนาดของพัดลมที่เราต้องการติดตั้งเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งาน

พัดลมท่อแบบมีล้อ

บริษัท ตั้งพิริยะ วิศวกรรมกรุ๊ป จำกัด

ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศ เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม

       เราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องของพัดลมอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รับสั่งทำพัดลมที่ใช้เฉพาะงาน หรือ พัดลมที่ไม่มีจำหน่ายในประเทศ และเครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรมทุกขนาด รับบาลานซ์ใบพัดทุกขนาด ด้วยเครื่อง Schenck ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมโรงงาน พัดลมโบลเวอร์ พัดลมระบายอากาศ โบลเวอร์อุตสาหกรรม พัดลมทนกรด-สารเคมี โรงงานผลิตพัดลม ผลิตพัดลมที่ใช้เฉพาะงาน ผลิตพัดลมเป่าอากาศ เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม

 

สนใจติดต่อ ตั้งพิริยะ วิศวกรรม กรุ๊ป บจก.
tangpiriya.brandexdirectory.com
www.fa-blow.com